Fakturering

FAKTURERING

 

Topiro Entreprenad AB tar i helst emot e-fakturor.

 

Det går att fakturera på följande sätt:

 

E-faktura

 

För smidigare och snabbare fakturering, använd gärna E-faktura.

 

E-fakturering är effektivare, säkrare, mycket enklare och framförallt mer miljövänligt för både leverantör och Topiro. Därför rekommenderar vi dig

som leverantör att övergå till att skicka e-faktura för att underlätta fakturahanteringen. Fakturan skickas i en fil till: faktura@topiro.se

POST

 

 

Har ni inte möjlighet fakturera e-faktura så går det givetvis att posta. Skicka då till:

 

Topiro Entreprenad AB

Fordonsvägen 9

553 02 Jönköping

FAKTURAANMÄRKNING

 

Fakturan skall innehålla en märkning i form av littranr/arbetsplatsnummer samt vem som beställt jobbet.

 

Vi ber därför er att ha med detta på fakturan för att minska risken med för sen betalning eller att fakturan återsänds.

BETALNINGSRUTINER

 

 

Vi tillämpar normala betalningsvillkor: 30 dagar efter ankomst.

GODKÄND FÖR F-SKATT

 

Er faktura skall innehålla texten: Godkänd för F-skatt

OMVÄND SKATTESKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER

 

 

Enligt momsreglerna för byggtjänster definieras Topiro Entreprenad AB som ett byggföretag. När ert företag säljer byggtjänster till oss skall därför omvänd skattskyldighet tillämpas. Fakturan skall då:

 

· Vara utan moms

 

· Ha en hänvisning till reglerna i 1 kap 26 4b ML

 

· Vårt momsregistreringsnummer (SE556558787901) skall anges

EXPEDITIONS- FAKTURERINGS- OCH PÅMINNELSEAVGIFTER

 

Vi debiterar ej våra kunder dessa olika avgifter då vi ser fakturering som en naturlig del i affärsuppgörelsen. Således godtager vi ej dessa avgifter

DRÖJSMÅLSRÄNTOR

 

Vår policy är att betala fakturor i rätt tid. Om Topiro Entreprenad AB är sena med betalning, för ostridigt belopp, betalar vi överenskommen dröjsmålsränta, dock högst diskonto +8%.

 

Topiro Entreprenad AB debiterar ej kunder för uppkomna dröjsmålsräntor på mindre belopp och i enlighet med denna princip betalar vi enbart dröjsmålsräntor överstigande 150kr.

 

Räntefakturor understigande detta belopp lämnas utan åtgärd.

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta gärna: annette.juhlin@topiro.se