GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

GDPR ska skydda människor mot att den personliga integriteten kränks genom att personuppgifter används på fel sätt. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

 

Registrering av personuppgifter

Vid kontakt med Topiro Entreprenad AB via brev, e-post eller telefon förekommer att personuppgifter överlämnas. Topiro har kundregister där du som kund blir registrerad med namn, företagsnamn, personnummer och adress.

Du kan besöka topiro.se utan att personuppgifter samlas in. Som besökare kan du dock frivilligt lämna dina personuppgifter till oss, exempelvis om du fyller i ett kontaktformulär.

 

Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter vi har är för internt bruk och är till för att kunna ge dig en så bra service som möjligt. Våra medarbetare och de datasystem som bearbetar dina personuppgifter gör det i enlighet med de regler och lagar som GDPR föreskriver. Ditt namn och din adress kan komma att användas för marknadsföringsändamål av Topiro Entreprenad AB.

 

Rätt att begära information och rättelse

Enligt GDPR har du rätt att begära information om och rättelse av dina personuppgifter.